Galeria zastosowań napędowych do transportu kruszyw

Kruszywa

ENERGOOSZCZĘDNE NAPĘDY DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH

Kruszywa są niezbędne dla zrównoważonego budownictwa. Jednakże wytwarzanie cementu jest złożonym procesem, którego poszczególne etapy wymagają wysokich nakładów energii.


Energia ta jest jednym z największych czynników kosztowych w przemyśle. Z tego powodu, napędy niezbędne do produkcji cementu muszą z jednej strony wytrzymać trudne warunki otoczenia, z drugiej zaś strony być wysoko energooszczędne.

Systemy napędowe NORD są używany od przeszło 45 lat w niemal każdej gałęzi przemysłu gdzie niezbędne były rozwiązania transportowe. Nasze komponenty i systemy napędowe są niezbędne wszędzie tam, gdzie materiały muszą być przeniesione, ponieważ każdy ruch potrzebuje napędu - tak sprawnego i bezpiecznego, jak to możliwe. Z tego powodu, udostępniamy całe spektrum mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych urządzeń napędowych z jednego źródła - z energooszczędnymi silnikami i przekładniami wysokosprawnymi do scentralizowanej i zdecentralizowanej technologii sterowania.